Jönköpings kommun

Elevhälsa

ED:s skolsköterskor och kuratorer finns alltid till hands när du vill ställa frågor, få hjälp med problem eller bara vill prata av dig. För att få det pedagogiska stöd du behöver kan du vända dig till specialpedagog eller speciallärare.

Elevhälsoteamet består förutom rektor av skolsköterska, kurator och specialpedagog eller speciallärare. Knutna hit finns även en skolläkare och en skolpräst. Syftet med elevhälsoteamet är att din tid som elev på ED ska bli så bra som möjligt.

Skolsköterskan hjälper dig bland annat med frågor om din hälsa och genomför hälsokontroller. Behöver du råd och stöd kring din psykosociala hälsa finns våra kuratorer till hjälp. Specialpedagogen eller specialläraren hjälper dig att få det pedagogiska stöd som du har rätt till i dina studier.

Kontaktuppgifter elevhälsa

Ihrman, Ingela

Skolsköterska

Naturvetenskapsprogrammet & Vård- och omsorgsprogrammet samt Yrkesintroduktion

Jardmo, Håkan

Specialpedagog/speciallärare

Ekonomiprogrammet & VVS- och fastighetsprogrammet

Karlsson, Lisa

Speciallärare

Teknikprogrammet & Vård- och omsorgsprogrammet

Nauman, Nina

Skolsköterska

Samhällsvetenskapsprogrammet & Teknikprogrammet

036 - 10 62 14

Rudberg, Susan

Skolkurator

Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet & VVS- och fastighetsprogrammet

Waldemarson, Elinor

Skolsköterska

Ekonomi & VVS- och fastighetsprogrammet

Wiksten, Sofia

Specialpedagog

Teknikprogrammet & Vård- och omsorgsprogrammet samt Yrkesintroduktion

Wilzén, Emelie

Skolkurator

Introduktionsprogrammen & Teknikprogrammet

Åkerström, Annika

Specialpedagog

Naturvetenskapsprogrammet & Samhällsvetenskapsprogrammet

Rådberg, Lina

Skolkurator

Naturvetenskapsprogrammet & Vård- och omsorgsprogrammet