Jönköpings kommun

IT-support

Här hittar du information om hur du som personal och elev kan få hjälp med olika IT-relaterade problem.

Elever

IT-stöd elev
Har du bekymmer med din dator eller datorladdare? I sådana fall ska du skicka ett mail med ditt ärende till Samir Salihovic. Därefter får du antingen instruktioner för hur du själv avhjälper felet, eller information om att du behöver lämna in datorn i receptionen för vidare åtgärd. I de fall den behöver lämnas in måste du fylla i en blankett (som du får i receptionen) innan du lämnar ifrån dig datorn.

Samir Salihovic


Frågor kring datorprogram, Microsoft Teams och Vklassfunktioner
Har du frågor kring de datorprogram (mjukvara) som används på ditt program eller frågor kring funktioner i Teams och Vklass ska du vända dig till din lärare för hjälp.

Lösenord

  • Vklassinloggning på datorn
    Du byter själv i Vklass. Följ instruktionerna noga. För hjälp med lösenordsbyte kan du ta kontakt med Samir Salihovic eller Marie Helgesson.
    • Observera att upprepade försök med felaktigt lösenord resulterar i att datorn blir låst i en timme samt att minimial giltighetstid för lösenord är en dag, man kan inte ändra lösenord flera gånger per dag.
  • Vklass-appen för mobil
    Om du behöver nya inloggningsuppgifter kan du få hjälp med detta av Samir Salihovic eller Marie Helgesson.
    • Observera att det inte är samma lösenord i mobilen som du använder när du loggar in på Vklass via datorn.

Kontaktuppgifter för hjälp med lösenord:

Samir SalihovicMarie Helgesson (elevexpeditionen bredvid receptionen)

Personal

Som personal på ED vänder du dig till IT- avdelningens support, om du har problem med din fysiska dator (hårdvara), nätverksanslutning, inlogg eller Outlook.

Frågor om Vklass och MS365 ställs till IT på UBF.

Du når IT-supporten via nedan kontaktuppgifter:servicedesk@jonkoping.se036-10 60 00

Frågor kring mjukvaror (program) och deras användning, ställer du till vår IT- pedagog AnneSophie Bard.

Du når AnneSophie på mailadress:

itpedagog.ed@jonkoping.se