Jönköpings kommun

Vård- och omsorg

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har funktionsnedsättning. Efter utbildningen kan du börja jobba direkt eller fortsätta studera inom högskola eller yrkeshögskola.

På VO får du en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter i vård och omsorg. Du lär dig om hälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Utbildningen utgår från en människosyn som betonar alla människors lika värde. Du får en förståelse för människors olika behov och hur du bemöter människor på ett yrkesmässigt sätt samt vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Några av de ämnen du kommer att läsa är Vård och omsorg, Hälsopedagogik, Medicin och Psykologi. På VO finns två programfördjupningar Psykiatri och Sjukvård.

För att ge dig ett helhetsperspektiv varvas praktiska och teoretiska övningar i utbildningen. En del av utbildningen kommer du att utföra på en arbetsplats — kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under de tre åren ingår 18 veckor APL inom kommunens och regionens olika verksamheter.

Under programmets gång får du möjlighet att välja mellan två fördjupningar, Sjukvård eller Psykiatri. Målet är att du efter avslutad utbildning ska vara eftertraktad och attraktiv på arbetsmarknaden, vill du däremot studera vidare finns det även möjligheter till detta.

Vård- och omsorgscollege

VO-college logga.

VO-programmet på ED är ett certifierat vård-och omsorgscollege (VO-college). Det är en nationell kvalitetsstämpel som innebär en samverkan mellan arbetsgivare, utbildare och fackförbund. Syftet är att möta framtidens kompetensbehov inom vård och omsorg med kvalitetssäkrade och attraktiva utbildningar. Ambitionen är att höja statusen för yrken inom vård och omsorg.

Elever som studerar på en skola som är ett certifierat VO-college får diplom som visar att de har läst en utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning.

Läs mer om VO-college härlänk till annan webbplats

Programfördjupning - Sjukvård

Inom fördjupningen Sjukvård får du möjlighet att utöka dina kunskaper om människokroppen, sjukdomar och omvårdnad. Kurserna du kommer läsa ger dig kunskaper om olika sjukdomstillstånd, olycksfall och skador. Här får du bland annat kurser som Vård och omsorg vid demens och Akutsjukvård.

Programfördjupning - Psykiatri

Inom fördjupningen Psykiatri får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Kurserna du kommer att läsa ger dig kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar och utvecklar din förmåga att möta och kommunicera med patienter och brukare på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt. Här får du bland annat läsa kurser som Psykiatri 2 och Vård och omsorg vid demenssjukdom.

Efter gymnasiet

Med examen från VO-programmet är du behörig att söka arbete inom hälso- och sjukvård, psykiatri, funktionshinder- och äldreomsorg.

Vill du utbilda dig vidare till exempelvis specialistundersköterska kan du efter din studentexamen läsa vidare på en yrkeshögskola. Vill du istället utbilda dig till bland annat socionom, arbetsterapeut eller tandhygienist kan du under tiden du studerar på ED få grundläggande högskolebehörighet genom att läsa Engelska 6 och Svenska 3 inom din programfördjupning. Är du istället ute efter en särskild högskolebehörighet, för att exempelvis vidareutbilda dig till sjuksköterska, får du det genom att lägga till Matematik 2 på ditt individuella val.

"Jag har hört väldigt positivt om skolan, speciellt att de har väldigt bra lärare. Jag valde VO för att jag är väldigt intresserad av vård- och sjukhusämnena."

- Ida Sandahl, VO 2018

Ämnesfördelning

  • Språkämnen, 12%
  • Samhällsvetenskapliga ämnen, 8%
  • Matematik, 4%
  • Naturvetenskapliga ämnen, 2%
  • Yrkesämnen, 50%
  • Övrigt och valbart, 24%

Lindström, Rebecka

Studie- och yrkesvägledare