Jönköpings kommun

VVS- och fastighet

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp. Efter utbildningen kan du börja jobba direkt eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

På VF-programmet lär du dig installation, felsökning, reparation, drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du lär dig också förvalta och underhålla tekniska anläggningar och system. Du fördjupar dina kunskaper om hur man använder resurser effektivt för att spara energi och ta hänsyn till miljön.

På ED finns väl anpassade lokaler med modern och ändamålsenlig maskinutrustning och lärare med god utbildning och gedigen erfarenhet inom yrkesområdena. Under din studietid kommer du att arbeta med olika projekt, både individuellt och i grupp.

Praktiska och teoretiska övningar varvas för att ge dig helhet i utbildningen. En del av utbildningen kommer du att utföra på en fysisk arbetsplats — kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under de tre åren ingår minst 15 veckor APL där du också får en möjlighet att knyta kontakter för sommarjobb. Målet är att du efter avslutad utbildning ska vara eftertraktad och attraktiv på arbetsmarknaden, vill du däremot studera vidare finns det även möjligheter till detta.

Inriktning Kyl- och värmepumpsteknik

En kyltekniker installerar, underhåller och reparerar olika slags kylanläggningar och värmepumpar.

Under inriktningen lär du dig hur man på ett energieffektivt sätt skapar ett behagligt klimat i bostäder och andra fastigheter. Det kan även handla om luftkonditionering i en bil, kyldisken på mataffären eller kylning av en serverhall. Vi lägger även fokus på miljö och säkerhet inom kyl- och värmepumpsteknik.

Inriktning VVS

En VVS-montör arbetar med olika slags installationer i hus. Du installerar till exempel värme- och sanitetssystem, fjärrvärme och värmepumpar i både nya och gamla hus.

Här får du lära dig att montera rör och system som krävs för behagligt inomhusklimat. Du kommer att få kunskap om installationsregler, bygglagstiftning, energi- och miljöfrågor samt säkerhet. Under inriktningen kommer du bland annat att dra rör, montera element och installera varmvattenberedare. Du lär dig även att isolera rör för att spara energi, stänga ute buller eller skydda mot brand samt om olika rör som finns i exempelvis industrimiljöer och används för olja eller gas. Du kommer även få kunskap om större system så som fjärrvärme eller fjärrkyla.

Efter gymnasiet

VF-programmet förbereder dig för ett jobb direkt efter gymnasiet. Vill du läsa vidare på högskola kan du under tiden du studerar på ED få grundläggande eller särskild högskolebehörighet genom att läsa teoretiska ämnen på ditt induviduella val och/eller via utökade kurser.

När du avslutat inriktningen Kyl- och värmepumpsteknik kan du jobba som kylmontör eller kyltekniker.

När du avslutat inriktningen VVS kan du till exempel jobba som montör inom VVS, industrirör eller isolering av tekniska installationer.

Alumner

Petter utför en installation och tittar in i kameran.

Petter Gustafsson
gick VVS– och fastighetsprogrammet på ED med inriktning kyla och tog studenten 2019, samma år som han kom tvåa i Yrkes-SM i kylteknik.

Vad gör du idag?
Jag jobbar idag som kyltekniker på Beckmanns VVS- och Energiteknik.

Vad har du tagit med dig från ED?
Jag trivs jättebra med mitt jobb och yrke. Det jag har med mig från VF-programmet är att kunna handha kylmedium och kylkretsar på ett grundläggande sätt. VF-programmet gav mig en bra grund att stå på, men mycket har jag också lärt mig från mina arbetskamrater. Så det är viktigt med mycket praktik under utbildningen.

Charlie som tittar in i kameran.

Charlie Elengård
gick VVS– och fastighetsprogrammet på ED med inriktning kyla och tog studenten 2015, samma år som han blev regionmästare i VVS.

Vad gör du idag?
Jag jobbar som rörmokare på Sandbackens rör.

Vad har du tagit med dig från ED?
Jag trivs jättebra med mitt yrke som är fritt och varierande. Skolan förberedde mig väldigt bra inför verkligheten och jag kände mig ganska säker på att dra rör, vilket resulterade i en fast anställning när jag slutade gymnasiet.

Lina som tittar in i kameran.

Lina Axelsson
gick VVS– och fastighetsprogrammet, som då hette Energiprogrammet, på ED med inriktning VVS– och kylteknik och tog studenten 2010.

Vad gör du idag?
Idag jobbar jag på Solar som innesäljare inom VVS. Jag trivs jättebra, det är ett kul & varierande jobb.

Vad har du tagit med dig från ED?
VF-programmet är en bra utbildning med en bra grund för att komma ut i arbetslivet.

Rydberg, Susanne

Rektor