Jönköpings kommun

Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet (NA) vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

Vi erbjuder dig en av Sveriges bäst utrustade skolor för laborationer i de naturvetenskapliga ämnena. Du får ta del av olika samarbeten med högskolor/universitet, spännande föreläsningar och vara med på diverse studiebesök. Hos oss möter du kunniga och engagerade lärare som utmanar dig, brinner för sina ämnen och sina elever. ED är Jönköping kommuns ledande gymnasium inom naturvetenskap och ger dig de bredaste sökmöjligheterna för vidare studier och kan ge dig full meritpoäng. Våra elever är årligen med i tävlingar inom matematik/fysik och olympiader inom kemi och biologi – både i Sverige och i världen.

Varje år anordnas också Scheeledagen på Erik Dahlbergsgymnasiet. Det är en temadag i slutet av november som går helt i naturvetenskapens tecken. Då genomför niondeklassare laborationer, deltar i tävlingar och upplever ED på nära håll. Varje högstadieskola i kommunen erbjuds ett begränsat antal platser och dagen ger dig en bra inblick i hur åren på ED:s NA-program kommer att vara.

Under det första året läser alla elever samma kurser, det blir bland annat mycket bi ologi, fysik, kemi och matematik. Du kommer att laborera, analysera, ge dig ut på exkursioner, få möjlighet att vara kreativ och arbeta med problemlösning. Du lär dig också att använda ett vetenskapligt förhållningssätt och att vara objektiv. Inför år två väljer du mellan inriktningarna Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle.

Du som väljer Naturvetenskap får ditt tredje år välja om du vill fördjupa dig inom biologi, fysik eller kemi. Väljer du däremot Naturvetenskap och samhälle står valet mellan att fördjupa dig inom Naturvetenskap eller Samhällskunskap.

Innan du väljer inriktning eller fördjupning har du under läsåret god tid att fundera över vad som passar just dig. Någon månad innan valen genomförs inbjuds också dina vårdnadshavare till en informationskväll på skolan, och ni kan därefter tillsammans diskutera dina val. Oavsett inriktning och fördjupning kan du få full behörighet med goda möjligheter att studera vidare på högskola och universitet.

Inriktning Naturvetenskap

Inom inriktningen Naturvetenskap jobbar vi hårt för att ge dig en god utbildning inom både naturvetenskap och matematik. För att du ska bli ännu bättre förberedd för högre studier inom ditt intresseområde erbjuds du programfördjupning inom ämnena biologi, fysik eller kemi. Inom alla fördjupningar kan du dessutom läsa Matematik 5.

Genom att välja engelska och modernt språk som ditt individuella val får du bästa möjliga utbildning för fortsatta studier då dessa kurser, tillsammans med kursen Matematik 5, ger dig full meritpoäng. Du som är intresserad av till exempel musik, bild, foto, ekonomi och idrott kan också läsa kurser inom dessa ämnen på ditt individuella val.

Biologi - fördjupning

Denna fördjupning passar dig som är intresserad av biologi. Du får ytterligare specialisering och bredd inom biologiämnet där laborationer är en viktig och stor del av kursen. Du läser bioteknik som ger goda kunskaper inom områden som mikrobiologi och genteknik. Till detta kan du välja Naturvetenskaplig specialisering, där du lär dig om människokroppen, ekologi och miljöfrågor. Du får arbeta mycket praktiskt, både i naturen och genom att laborera. Alternativt kan du välja att fördjupa dig inom matematiken genom att läsa Matematik 5.

Fysik - fördjupning

ED har en lång tradition av fysikundervisning och en välutrustad fysikinstitution. Våra kunniga och erfarna lärare varvar teori och problemlösning med roliga laborationer. Här får du chansen att fördjupa dig i fysik och matematik vilket kommer att underlätta för dig om du satsar på högre studier på universitet eller teknisk högskola.

ED är den enda gymnasieskolan i Jönköping som erbjuder en fördjupning i fysikämnet. I Fysik 3 får du bland annat läsa mer om rörelse, krafter och den allmänna relativitetsteorin. Du lär dig mer om tillämpningar av vågrörelse, exempelvis akustik och rörelser i jordskorpan. Kursen innehåller mer om kvantfysik och alla dess tillämpningar, som bland annat olika lasertekniker. Dessutom ingår även Matematik 5 som en obligatorisk kurs. Du får därmed ytterligare kunskaper inte bara i fysik utan även i matematik.

Kemi - fördjupning

Detta passar dig som är intresserad av kemi och tycker om att laborera. ED är den skola som kan erbjuda de bästa förutsättningarna för kemiutbildning i hela landet. Du får fullständig behörighet vilket gör dig väl förberedd för studier på universitet och högskola.

Här får du laborera i välutrustade laboratorier och hos oss möter du kunniga och välutbildade lärare med stort engagemang. Vi jobbar för en "vi-känsla" hos alla som specialiserar sig inom kemi och det är god sammanhållning i och mellan klasserna eftersom vi har flera gemensamma aktiviteter under läsåret.

Du läser Naturvetenskaplig specialisering inom kemi, som enbart erbjuds som fördjupning på ED. Du kommer att få pröva på moderna analysmetoder inom både organisk och analytisk kemi under längre laborationspass än normalt. Du kommer även att få genomföra analyser inom miljökemi. Till detta kan du välja Bioteknik som ger goda kunskaper inom områden som mikrobiologi och genteknik. Alternativt kan du välja att fördjupa dig inom matematiken genom att läsa Matematik 5.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Inom inriktningen Naturvetenskap och samhälle strävar vi efter att du ska få en god utbildning inom naturvetenskap samtidigt som du läser mer samhällsorienterande ämnen så som historia, samhällskunskap och filosofi. Inriktningen kan vara något för dig som är intresserad av både naturvetenskap och samhällsvetenskap eller som är osäker på vad du vill läsa i framtiden.

För att du ska bli ännu bättre förberedd för högre studier erbjuds du två programfördjupningar, antingen Naturvetenskap eller Samhällsvetenskap. Efter studenten ges du fullständig behörighet till många högskole- och universitetsutbildningar.

Genom att välja engelska och modernt språk som ditt individuella val får du bästa möjliga utbildning för fortsatta studier då dessa kurser, tillsammans med kursen Matematik 5, ger dig full meritpoäng. Du som är intresserad av till exempel musik, bild, foto, ekonomi och idrott kan också läsa kurser inom dessa ämnen på ditt individuella val.

Samhällsvetenskap - fördjupning

Denna programfördjupning är till för dig som inom NA vill läsa mer av de samhällsvetenskapliga ämnena. Du får förutom de obligatoriska kurserna geografi och fördjupningen i samhällskunskap även läsa kurser som psykologi, filosofi, politik och hållbar utveckling samt fördjupning i historia. Tillsammans med grundkurserna och någon av inriktningens fördjupningskurser i ämnena biologi, kemi och fysik får du mycket goda förutsättningar till att bredda dina valmöjligheter inför framtida studier.

Naturvetenskap - fördjupning

Har du ett intresse av samhällskunskap och geografi men ändå känner att du vill ha med dig kurserna biologi, kemi, fysik och matematik kan denna fördjupning vara en bra kombination av dina intressen. Här får du hjälp av våra kunniga och engagerade lärare och dessutom möjlighet att laborera i välutrustade laborationssalar så att du är väl förberedd inför kommande studier.

Under ditt sista år läser du fortsättningskurser i biologi, kemi, fysik och matematik. Dessa kurser krävs om du vill komma in på till exempel civilingenjör och flera medicinska utbildningar. Samtidigt får du inom denna inriktning läsa grundkurs i geografi samt fördjupningskurs i samhällskunskap som ytterligare breddar dina valmöjligheter inför kommande studier.

Efter gymnasiet

NA ger dig både bredd och djup som gör att du får behörighet till ett stort antal högre utbildningar oberoende vilken inriktning inom NA du väljer. Båda inriktningarna ger dig möjligheten att vidareutbilda dig till bland annat advokat, lärare, arkitekt, civilekonom, lantmätare, geolog eller pilot.

Väljer du att fördjupa dig inom Naturvetenskap får du även behörighet till exempelvis civilingenjör, farmaceut, biomedicinsk analytiker, läkare, veterinär, tandläkare, fysiker eller landskapsarkitekt.

Alumner

Hannah som sitter i en kanot på Vättern och tittar in i kameran.

Hannah Sackbrook
gick Naturvetenskapsprogrammet på ED med inriktning naturvetenskap och tog studenten 2017.

Vad gör du idag?
Jag studerar mitt tredje år på Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet där jag trivs väldigt bra.

Vad har du tagit med dig från ED?
Min tid på ED har verkligen hjälpt mig inför tiden på universitetet då jag upplever att jag fick med mig en hög utbildningsnivå som jag har haft med mig under hela universitets gång. Att lärarna är kompetenta, villiga att lära ut och sätter en hög standard är något jag tycker har utmärkt ED bland gymnasieskolorna i Jönköping. Utöver det upplever jag även att jag fick den hjälp jag behövde av lärare för att kunna kombinera elitidrottande (kanot) med studierna vilket har varit till stor fördel.

Majd står på Vätterstranden och tittar in i kameran.

Majd Khalaf
gick Naturvetenskapsprogrammet på ED med inriktning naturvetenskap och tog studenten 2019.

Vad gör du idag?
Jag går tredje terminen på läkarlinjen på Karolinska i Stockholm, där jag också är engagerad i studentsällskapet för kirurgi och anestesi.

Vad har du tagit med dig från ED?
Tiden på NA på ED gav mig alla möjligheter att lyckas och att komma in på min drömutbildning och har en speciell plats i mitt hjärta. Den
utrustade mig med de nödvändiga redskap jag behövde för att lyckas med studierna. Att studera på NA var utmanande men roligt. Jag märker att jag har en stark bas som jag kan bygga vidare på tack vare min utbildning på ED. Jag brukade också plugga med mina kompisar efter skolan och man kunde alltid få hjälp av trevliga och sakkunniga lärare.

Lisa som tittar in i kameran.

Lisa Lövfgren
gick Naturvetenskapsprogrammet på ED med inriktning naturvetenskap och tog studenten 2019.

Vad gör du idag?
Idag pluggar jag andra året på Teknisk fysik på Chalmers. Det är en krävande utbildning, men också otroligt lärorik och en bra grund för framtiden.

Vad har du tagit med dig från ED?
Jag kan ärligt säga att jag antagligen är en av de som var bäst förberedd på vidare studier i form av en ingenjörsutbildning, i alla fall med avseende på vad gymnasiet bidragit med. Jag valde dessutom fysikfördjupningen under årskurs 3, vilken är till fördel när man studerar vad jag gör. ED har ett rykte att vara en seriös skola med kvalitet, vilket jag verkligen kan bekräfta och jag är mycket glad att jag valde den.

Rydberg, Susanne

Rektor