Jönköpings kommun

Teknik

På Teknikprogrammet (TE) lär du dig om teknik och teknisk utveckling samt om teknikens roll i samhället. Du får en god grund för vidare studier inom teknikområdet vid högskola eller universitet. TE ger dig kunskap om hur fysik, matematik och kemi kan kopplas till teknik och tekniska processer och du lär dig utveckla dina idéer till färdiga produkter och miljöer.

ED har länets största gymnasiala teknikutbildning och är det största programmet på ED med 12 klasser och fyra inriktningar att välja emellan. På TE ges du möjlighet att utveckla dina tekniska, naturvetenskapliga och matematiska kunskaper och intressen men du fördjupar dig också i fysik, kemi, matematik, svenska och engelska. Teknikämnet i sig innefattar många delar, allt från hållfasthetslära, ritteknik, programmering, design och konstruktion.

Vår nyutvecklade kurs Artificiell Intelligens 1 är skräddarsydd för dig som är nyfiken på framtidens teknologi och vill ligga steget före. I kursen ges kunskaper om AI, dess tillämpningar, tekniker och beståndsdelar. Du kommer också att utveckla din förmåga att tänka och prata om möjligheter och risker med AI och hur det påverkar samhället. Vår kurs visar hur AI kan vara ett kraftfullt och kreativt verktyg för att lösa morgondagens problem på ett innovativt och ansvarfullt sätt. Kursen kommer vara tillgänglig inom teknikprogrammet och även som individuellt val för alla elever på Erik Dahlbergsgymnasiet.
Du kommer att undervisas av behöriga och erfarna lärare.

Alla elever läser gemensamt i årskurs ett men inför ditt andra år väljer du mellan någon av inriktningarna Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Samhällsbyggande och miljö eller Teknikvetenskap.

Under din treåriga utbildning arbetar du aktivt med problemlösning och entreprenörskap där du bland annat får möjlighet att starta upp och utveckla ett eget UF-företag tillsammans med några klasskamrater.

Teknikcollege logga.

TE-programmet på ED är sedan hösten 2018 ett certifierat Teknikcollege vilket innebär att kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Inom Teknikcollege är det företagens framtida behov av kompetenser som styr. Tack vare kvalitetssäkrade utbildningar möjliggör Teknikcollege framtiden för teknikföretagens tillväxt.

Läs mer om Teknikcollege här Länk till annan webbplats.

Design och produktutveckling

Design och produktutveckling är inriktningen för dig som är kreativ och intresserad av design och konstruktion! Du lär dig att utifrån egna produktidéer skapa fysiska prototyper. Du utvecklar dina kunskaper inom skissteknik, konstruktion och modellering i olika material, digital framställning. Vi tar oss an hela den kreativa processen från idé till färdig produkt och får på så sätt ett helhetsperspektiv. Genom att varva teori med praktiska moment, på ett kreativt och personligt sätt, upptäcker du sambanden mellan färg, form, funktion och teknik.


Informations- och medieteknik

Inom inriktningen Informations- och medieteknik får du lära dig den grundläggande tekniken för att hantera datorkomponenter och nätverk, programmera datorer och skapa webbplatser.

Du läser kurser som Dator- och nätverksteknik, Programmering 1 samt Webbutveckling 1. Inriktningen ger dig även möjligheten att själv välja en kurs och på så sätt anpassa fördjupningen efter dina egna önskemål. Du kan välja att till exempel läsa mer programmering, webbutveckling, gränssnittsdesign och databaser. Om du är intresserad av hur IT-baserade tjänster utvecklas och upplevs kan du läsa fördjupningen Webbutveckling men är du mer intresserad av de naturvetenskapliga ämnena så väljer du Teoretisk fördjupning.

Webbutveckling - fördjupning

Inom fördjupningen Webbutveckling får du lära dig om tekniken som driver dagens spel och webbtjänster framåt. Dessutom får du kunskaper om hur människan upplever design, spel och andra IT-baserade tjänster. Du får arbeta med olika utvecklingsmiljöer för att skapa moderna webbtjänster i vårt datorlabb där du kan arbeta praktiskt med att till exempel bygga en dator eller att felsöka i datorer.

Du läser kurserna Gränssnittsdesign, Webbutveckling, Webbserverprogrammering samt Entreprenörskap eller Moderna Språk.

Teoretisk fördjupning

Teoretisk fördjupning ger dig möjligheten att läsa teknikämnena samtidigt som du fördjupa dina teoretiska kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena.

Du läser kurserna Biologi 1, Fysik 2, Matematik 4 samt Entreprenörskap eller Moderna Språk.

Samhällsbyggande och miljö

Inom inriktningen Samhällsbyggande och miljö får du både teoretiskt lära dig grunderna inom husbyggnad och inredning och också praktiskt prova på det. Du utvecklar dina kunskaper inom arkitektur, byggnadsteknik, stadsplanering och design.

Kurser som du läser är bland annat Arkitektur- hus, Hållbart samhällsbyggande och Byggnadsverk. Inriktningen ger dig även möjligheten att själv välja en kurs och på så sätt anpassa fördjupningen efter dina egna önskemål. Du kan välja att till exempel läsa CAD 1, CAD 2 eller Design 1.

Om du är intresserad av byggnadsteknik och att rita hus kan du läsa fördjupningen Arkitektur och design men är du mer intresserad av de naturvetenskapliga ämnena så väljer du Teoretisk fördjupning.

Arkitektur och design - fördjupning

Programfördjupningen ger dig grundläggande kunskaper inom arkitektur kopplat till byggnadsteknik. Du lär dig att arbeta med hela processen, från idé till husritning men också att inreda och planera hela bostadsområden. Du kommer lära dig att rita både för hand och digitalt i CAD. I byggnadsprocessen lär du dig att planera projekt med hänsyn till hållbar utveckling vilket innefattar miljö-, energi- och materialkunskap.

Inom fördjupningen läser du kurserna CAD 1 och CAD 2, Design 1, Teknik - specialisering samt Entreprenörskap eller Moderna Språk. I kurserna CAD 1 och 2 får du lära dig att rita hus och föremål i två och tre dimensioner.

Teoretisk fördjupning

Programfördjupningen Teoretisk fördjupning ger dig möjligheten att läsa teknikämnena och samtidigt få fördjupade teoretiska kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena. Kurser som erbjuds inom programfördjupningen är Biologi 1, Fysik 2, Matematik 4 samt Entreprenörskap eller Moderna Språk.

Teknikvetenskap

Teknikvetenskap är en teoretisk och matematikintensiv inriktning som ger dig djupgående kunskaper om och färdigheter i arbetsmetoder inom teknikområdet. Efter dina studier har du omfattande kunskaper inom teknik, matematik och fysik. Med detta val är du väl förberedd för vidare studier. Utbildningen ger behörighet till de allra flesta högskole- eller universitetsutbildningar.

Kurser som erbjuds inom inriktningen är bland annat Matematik 4, Matematik 5, Kemi 2, Teknik 2 och Fysik 2.

Teknikvetenskap - Fördjupning

I inriktningen Teknikvetenskap finns endast en programfördjupning, Teknikvetenskap, där du får fördjupade kunskaper inom matematik och kemi. Du kan också välja att läsa biologi vilket ger dig bredare behörighet till högskolan eller programmering som är ett eftertraktat ämne inom teknikbranschen. En ytterligare möjlighet till individuell anpassning får du genom att välja antingen kursen Entreprenörskap eller ett modernt språk såsom franska, spanska eller tyska.

Efter gymnasiet

När du läser på teknikprogrammet får du god behörighet när du ska söka in till olika utbildningar vid högskola och universitet. Vårt viktigaste mål är att du efter studenten ska vara väl förberedd för fortsatta studier på högskola och universitet genom att ha fått den hjälp och de utmaningar du behövt för att lyckas så bra som möjligt.

Med inriktningen Informations- och medieteknik kan du exempelvis söka till civilingenjörsutbildningen med inriktning mot informationsteknik eller datateknik alternativt utbildningar inom systemvetenskap eller medieteknik.

Väljer du i stället inriktningen Samhällsbyggande och miljö kan du vidareutbilda dig till bland annat arkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt, inredare eller 3D-grafiker.

Om du går inriktningen Teknikvetenskap kan du utan komplettering söka till samtliga civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Utbildningen ger dig också behörighet till de flesta övriga högskoleutbildningar.

Alumner

Rebecca sitter ner framför en laptop och ler mot kameran.

Rebecca Henrysson
gick Teknikprogrammet på ED med inriktning teknikvetenskap och tog studenten 2015.

Vad gör du idag?
Studerar sista året till civilingenjör i Maskinteknik på Chalmers. Min vardag ägnas främst åt beräkningar på mekatroniska system, matematiskprogrammering och produktutveckling av medicinsk teknik. I januari påbörjar jag mitt examensarbete där jag kommer jobba med AI för analys av MR-bilder. Målet med arbetet är att undersöka samband i hjärnstrukturer för patienter med olika sjukdomar.

Vad har du tagit med dig från ED?
Under mina tre år på ED blev jag väl förberedd i ämnen som matematik, fysik, biologi och kemi inför mina studier här på Chalmers. En ordentlig grund och stor förståelse i huvudämnena var extra viktigt för att få en bra start, det har gjort det lättare att hålla uppe det höga tempot här på Chalmers. På ED lärde jag mig även att använda CAD-programmet Solidworks, en kunskap som jag ofta använder i mina studier nu.

Pontus står med armarna i kors utanför Thules huvudentré och tittar in i kameran.

Pontus Parsmo
gick Teknikprogrammet på ED med inriktning informations- och medieteknik och tog studenten 2014.

Vad gör jag idag?
Jag har studerat Maskinteknik, produktutveckling & design på Tekniska högskolan i Jönköping. Idag arbetar jag som Design Engineer på Thule, där är jag med och utvecklar den nya generationen av cykelhållare och takräcken. Från idé till färdig produkt.

Vad har du tagit med dig från ED?
CAD, fysik och entreprenörskap är de viktigaste delarna i mitt arbete och detta fick jag en bra grund av redan under gymnasiet.

Josef vid ett skrivbord, tittandes in i kameran.

Josef Werner
gick Teknikprogrammet på ED med inriktning informations- och mediateknik och tog studenten 2015.

Vad gör du idag?
Idag arbetar jag som kvalitetsledare på Saab Training & Simulation.
I denna roll är vardagen varierande där jag rör mig runt om i organisationen på olika avdelningar och funktioner för stödja arbetet med att leverera produkter med en god kvalitet. Som kvalitetsledare är jag med i leveransprojekt och stöttar projektledare i olika frågor, utför interna revisioner, utvecklar och underhåller verksamhetens affärssystem, deltar i olika mötesforum för styrning av verksamhetens processer.

Vad har du tagit med dig från ED?
Det är många saker som jag tar med mig från TE-programmet såklart, men i mitt arbete idag känner jag lite extra för webbutveckling, datorkunskap och programmering då jag arbetar inom ett teknikföretag som både utvecklar hårdvara och mjukvara.

Ellen som tittar in i kameran.

Ellen Lindberg
gick Teknikprogrammet på ED med inriktning design och arkitektur och tog studenten 2012.

Vad gör du idag?
Jag är miljö- och hållbarhetskonsult på konsultbolaget Envima i Stockholm. Tidigare har jag arbetat som miljöstrateg i Habo och Mullsjö kommuner.

Vad har du tagit med dig från ED?
Bredden av kunskap och förmågan av att kunna inhämta ny kunskap på ett självständigt sätt. Vikten av och förmågan att kunna tänka utifrån många olika perspektiv kring ett ämne eller fråga, för att bättre förstå en frågas komplexitet. Det var även i tekniklinjens miljökurs som mitt riktiga miljöintresse fick fart.

Holm, Andreas

Rektor, Teknikprogrammet