Jönköpings kommun

Här berättar några ED-alumner vad de gör idag samt vad de har för framtidsplaner.

Här berättar några VFU-studenter hur de upplevt sin tid på ED samt vad de har för framtidsplaner.

Här berättar några ED-elever vad de tycker om ED som sitt gymnasieval, samt var de ser sig i framtiden.