Jönköpings kommun

Hur ser framtiden ut och hur kommer tekniken påverka oss?

ED:s teknikettor har deltagit i ett projekt tillsammans med Jönköping University och eleverna har gruppvis fått skriva fiktiva framtidsberättelser med ChatGPT som medskribent. Några av berättelserna kommer att publiceras i en kommande bok om framtidens lärande.

I samverkan med rektor och lärare vid Erik Dahlbergsgymnasiet tog HLK/JU emot 130 gymnasieelever från teknikprogrammet den 10 maj.

Eleverna fick tillbringa en dag på högskolan för att undersöka framtiden genom att skriva science fiction-berättelser. Kreativt skrivande utforskades som metod för att kritiskt och analytiskt utforska framtiden, särskilt med avseende på hur AI påverkar våra liv.

De globala hållbarhetsmålen fanns också med i de teman som eleverna skrev om. Eleverna samarbetade i grupper, där ChatGPT fick vara en medskribent - i de fall eleverna tyckte att det var relevant och meningsfullt för deras berättelse.

Berättelserna kommer att bearbetas och eleverna kommer att erbjudas möjlighet att publicera dem i en kommande bok om framtidens lärande. I boken ingår även berättelser från forskare och företrädare för skolsektorn som gemensamt skrivit berättelser om framtidens lärande under två workshop-dagar vid HLK/JU i november 2022