Jönköpings kommun

Tekniktvåor på Science Park Towers

En TE-klass i varselvästar och bygghjälmar fotad uppifrån.

Under v. 45 och 46 har våra tekniktvåor som läser inriktningen Samhällsbyggande och miljö varit på studiebesök på Science Park Towers. Eleverna i denna inriktning läser bland annat kurserna Arkitektur, Byggnadsverk, Design och Hållbart samhällsbyggande. Studiebesöket har gett eleverna en koppling mellan ett större lokalt byggprojekt och de kurser de läser.

Science Park Towers är ett helt kvarter som uppförs i anslutning till högskolan och den befintliga fastigheten Science Park i centrala Jönköping. Kvarteret består av en lägre bas i tegel och fyra torn i olika höjd, från sju till femton våningar. Processen startade 2019 och bygget påbörjades januari 2021 och beräknas vara inflyttningsklart i juni 2023. Byggnaderna är tänkta att fungera som ett vardagsrum där näringsliv, entreprenörskap och akademi möts.

På plats hos totalentreprenören NCC fick eleverna en grundlig genomgång av hur ett stort projekt går från idé till inflyttningsklar byggnad. Allt från framtagandet av en ny detaljplan, upphandling, gestaltningsförslag av arkitektkontor, planprocess, bygglov, byggande och konstruktion. I ritningar och digital visualisering kunde eleverna se och följa projektet under den inledande teoretiska genomgången för att därefter gå in i byggnaden och se konstruktionen och dess funktioner. Ett mäktigt byggnadsverk med stans högst belägna våningsplan och fin utsikt över omgivningarna.

Företagen, här NCC, och Teknikprogrammet ser det som en förmån med samarbeten såsom bland annat studiebesök för att koppla teori och praktik samt att visa upp hur det ser ut inom olika yrken och de många karriärvägar som erbjuds inom varje område.

Läs mer om Science Park Towers på https://www.ncc.se/media/pressrelease/4b76635c8f45b3d8/ Länk till annan webbplats.