Jönköpings kommun

Torsdagar 15:30-16:30

Lärare som visar två elever hur man gör fartberäkning.

Varje vecka har alla lärare avsatt tid för att kunna ge extra hjälp till sina elever. Det innebär att du som elev inte bara kan få hjälp i alla ämnen utan du kan få hjälp av just din lärare i det ämnet.

Under en timme i veckan erbjuder Erik Dahlbergsgymnasiets samtliga lärare stöd i alla ämnen. Besök din lärare för hjälp i just det ämnet, besök din mentor för att få hjälp med helheten. Tiden kan användas både till stöd med det man tycker är svårt. Eller så kan du använda tiden som extra lektionstid eller förberedelser inför inlämningar och prov.