Jönköpings kommun

Fysikföreläsning på ED i samarbete med Uppsala Universitet

Måndagen den 9 maj i aulan kl. 09.30 – 11.30 är det dags för den traditionsenliga fysikföreläsningen inom Astrofysik för de elever som läser kursen Fysik2. Forskaren som i år besöker oss är Linn Boldt-Christmas som tidigare arbetat på ESA (European Space Agency) men som nu forskar på Uppsala universitet, institutionen för fysik och astronomi.

Linns forskningsområde är inom planeter och planetsystem dit även exoplaneter hör. Hur har de nu vuxna planeterna med deras atmosfärer och klimat uppstått? Detta är nära kopplat till bildningsprocessen, för det är många fysiska och kemiska processer som sker vid skapandet vilka sedan har ett inflytande på planetens komposition många miljoner år senare. Galaxer/stjärnbildning, supernovor, och universums barndom är ytterligare områden som Linn arbetat med.