Jönköpings kommun

Teknikstuderande utvecklar sin kreativitet, entreprenörskap och presentationsteknik.

Innovation Camp med uppdrag från näringslivet gav elever mervärde

Erik Dahlbergsgymnasiet och Ung Företagsamhet Jönköpings län genomförde ett Innovation Camp med andraårs-studerande på Teknikprogrammet, en Teknikcollegecertifierad utbildning. Tillsammans med samarbetspartners Länsförsäkringar Jönköping löste eleverna i mindre grupper ett verkligt uppdrag under begränsad tid och tränade sig på att uttrycka och presentera idéer, lösa utmaningar, samarbeta och andra förmågor som behövs under fortsatta studier och under kommande arbetsliv. Det blev en givande och rolig dag där de studerande fick ett mervärde med sin utbildning.