Jönköpings kommun

Kvalitetssäkrade utbildningar genom samverkan

Teknikprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet är en del i den samverkansplattform, Teknikcollege, som förbereder våra ungdomar inför fortsatta studier

Teknikprogrammet på Erik Dahlbergsgymnasiet är en del i den samverkansplattform, Teknikcollege, som förbereder våra ungdomar inför fortsatta studier och samtidigt ger de studerande den kunskap som eftersträvas ute hos företagen. Under utbildning på Teknikprogrammet möter ungdomarna kontinuerligt företag genom bland annat studiebesök, föreläsningar och andra aktiviteter som exempelvis Innovation Camp där vi nyligen samarbetade med SAAB Avionics Systems och Ung företagsamhet (UF) i ett innovationsprojekt kring framtidens hållbara energitransporter inom flyg.

För att kunna erbjuda en attraktiv utbildning samverkar företag, kommuner och utbildningssamordnare kontinuerligt. Idag på Teknikcollege kampanjdag genomförs bland annat en gemensam digital kompetensutvecklingsdag kring ungdomars utbildningsval där aktörer från kommuner, grundskolor och gymnasier deltar.

https://teknikcollege.se/om-teknikcollege/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

https://teknikcollege.se/nyheter/innovation-camp-pa-erik-dahlbergsgymnasiet-med-saab-avionics/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.