Jönköpings kommun

Vårdnadshavarmöten

Till alla vårdnadshavare för elever i årskurs ett.

Roligt att er ungdom börjat hos oss. Vi upplever att det på många sätt varit en bra uppstart vid skolans samtliga program och att vi har varit väldigt glada över att ha tillbaka eleverna i skolan på gymnasiet. Under uppstartsveckorna brukar vi kalla er vårdnadshavare till ett vårdnadshavarmöte för att delge er mer information om gymnasiet samt ge er en möjlighet att träffa varandra och din ungdoms mentorer. Under rådande pandemi har skolledningen vid Erik Dahlbergsgymnasiet beslutat att Vårdnadshavarmötet för höstterminen 2020 ställs in. Vi kommer att ge en kort information digitalt istället.

En kort film och ett bildspel kommer att publiceras via V-klass och hemsida inom kort.
Där kommer du som vårdnadshavare få en kort presentation av din ungdoms valda program.

// ED: s rektorer