Jönköpings kommun

Ny på skolan

Här finns information för dig som är ny på skolan. Om du har frågor kan du alltid vända dig till receptionen som du hittar innanför huvudentrén (hus D) eller så når du dem på telefonnummer 036-10 62 01.

Orienteringskarta på EDs skolbyggnad.

Busskort

Du som reser dagligen mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan samt har en färdväg som överstiger 6 km (enkel väg, kortast väg, gång eller cykelväg) får ett busskort av skolan. Du har rätt till busskort till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Busskortet gäller helgfri måndag till fredag, dygnet runt, dock max två resor per dag. Du får inget skolkort om du samtidigt får inackorderingsbidrag. Blir ditt kort borttappat eller stulet, får du betala 200 kr för ett nytt.

Datorer och läromedel

I gymnasiet får du under sin studietid låna läromedel (inklusive räknare och dator). Läromedlen är skolans egendom. Du är ansvarig för utkvitterade läromedel och måste ersätta det som försvunnit eller förstörts. Vi ber dig vara rädd om läromedlen så att de kan användas efter det att du har haft dem, exempelvis ska du inte ha något annat förutom datorn i datorfodralet.

Elevrepresentation

För att elever ska kunna föra sin talan på skolan finns ett par olika forum.

  • Elevkår
  • Elevprogramråd
  • Elevskyddsombud
  • Matråd

Fusk

Skolan ser allvarligt på alla former av fusk. Vi tillåter inte fusk eller försök till fusk i skolarbetet, detta inkluderar plagiat. Förekommer sådant medför det att prov, prövningar, redovisningar eller annat arbete kan betraktas som ogiltiga. Den som ertappas med fusk riskerar att bli avstängd från skolan.

Ledighet

För att få vara ledig krävs det att du får ledigheten godkänd av din mentor eller rektor. Skolan är din arbetsplats och vill du vara ledig måste du ansöka om det i förhand.

Ledighetsansökan gör du eller i omyndig elevs fall av vårdnadshavare via Vklass. Ansökan går automatiskt till mentor, som kan bevilja ledighet om max tre dagar/läsår. Ansökan om längre ledighet och ledighet i anslutning till lov handläggs av din rektor.

Prövning

Du har som elev i gymnasieskolan rätt att genomgå prövning i alla kurser som ingår i din individuella studieplan om du inte tidigare fått betyg på kursen eller om du fått betyget F.

På Erik Dahlbergsgymnasiet har vi fem prövningstillfällen under läsåret. Anmälan till prövning ska ske senast fyra veckor före prövningsdatum, som finns inlagda i kalendariet på lärplattformen (Vklass). Kontakt med prövningsansvarig lärare måste tas vid anmälan.

Du kan även pröva upp kursbetyg efter avslutad gymnasieutbildning men då sker alla prövningar genom Centrum för Vuxenutbildning.

Schema

Du kan se schemat för din klass, en sal eller en lärare direkt här på hemsidan. För att se ett personligt schema måste du logga in på Vklass.

Klass-, sal- och lärarscheman

Skåp

Elevskåp finns till varje elev. Du får ett skåp med hänglås tilldelat dig. Vid läsårsslut ska elevskåpen tömmas och du tar bort ditt hänglås, annars riskerar hänglåset att bli uppklippt vid omflyttning av skåpen.

OBS! Skolan har, om det finns brottsmisstankar och efter rektors beslut, rätt att klippa upp lås på elevskåp.

Kontakta omgående administrationschefen om du har fått inbrott i ditt skåp.

Studiestöd (CSN)

Har du börjat i gymnasiet måste du delta i undervisningen.
Dels för att du ska klara alla kurser i din utbildning, men också för att du ska få ut ditt studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Är du frånvarande av annan anledning än sjukdom under längre tid än 14 kalenderdagar eller har upprepad, ogiltig frånvaro som inte beror på sjukdom eller liknande, förlorar du rätten till studiestöd och skolan är skyldig att rapportera till CSN, vilket kan leda till att CSN stoppar vidare utbetalningar av studiestödet. CSN informerar alltid Försäkringskassan när du förlorat rätten till studiestöd vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser då det kan påverka andra bidrag från Försäkringskassan för hela din familj.

Mer information finns på CSN:s hemsidalänk till annan webbplats

Stöd, hjälp och vård

För att få stöd, hjälp eller vård i olika ärenden finns några olika vägar att gå.

  • Skolsköterska
  • Skolkurator
  • Skolpräst
  • Studie- och yrkesvägledning (SYV)