Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Språkintroduktion

Språkintroduktionsprogrammet är ett specialutformat program för dig som är nyanländ till Sverige. Vår ambition är att ge varje elev möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Detta tillgodoser vi genom individuella studieplaner med flexibla lösningar som passar just dig.

Ett bra samarbete med lärarna på de nationella programmen ger oss möjlighet att skapa optimala förutsättningar för varje elev på Språkintroduktion (IMSPR). Många elever är integrerade i olika nationella kurser på gymnasiet. Du kan t ex få betyg i moderna språk, modersmål, teknik. I den mån det är möjligt erbjuder vi också förberedelsekurser i vissa ämnen.
 
Ett av våra mål är att förbereda dig till de krav som ställs på ett nationellt gymnasieprogram. Detta innebär att vi lägger stor vikt vid ämnena svenska som andra språk, matematik och engelska. Utöver dessa har vi också idrott och hälsa, estetisk verksamhet med bild, samhällsorientering och data. Som ett viktigt redskap för dina studier har du under studietiden tillgång till en bärbar dator. Vi ger dig inblick i det svenska samhället genom bland annat studiebesök och utflykter.
 
Du får även möjlighet att få betyg i vissa nationella kurser genom självstudier som avslutas med prövning i ämnet. Sådana kurser är t ex samhällskunskap, historia, geografi, religionskunskap.
 
Pedagogerna i arbetslaget har en bred kompetens och kompletterar varandra på ett bra sätt. Det innebär konkret att vi arbetar med allt från samhällsorientering till NO-integrering inom SvA. Du som behöver grundläggande läs- och skrivinlärning kan få det i efter behov anpassade grupper.
 
Genom regelbundna elevprogramråd och mentorstid får du träning i demokratiska processer.  

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats