Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Stipendier till ED-elever om 11 500 kr

Sex ED-elever delar på 11 500 kr via stipendiet "Möjligheternas skola" under vårterminen 2018.

Vårterminen 2018 delar Erik Dahlbergsgymnasiet ut stipendiet "Möjligheternas skola" i tre olika storlekar om totalt 11 500 kronor. Stipendiet går till sex ED-elever via tre olika stipendiestorlekar. Stipendierna kommer att användas till att bygga en 3D-skrivare, uppbyggnad av en schackklubb samt genomförande av prov för antagning vid amerikanska universitet.

Teknikeleverna Ludvig, Elliot, Elliot och Vincent får stipendiet för att konstruera en 3D-printer.

Natureleven Björn får stipendiet för att genomföra tester för antagning vid amerikanska universitet.

Natureleven Tuva får stipendiet för att bygga upp en nystartad schackförening.

 

Stipendiet "Möjligheternas skola" kan sökas av Erik Dahlbergsgymnasiets elever i år 1 och 2. Stipendiet syftar till främja elevens utbildning och stimulera till framgångsrika studier och skolresultat. Stipendiet delas ut två gånger per år, maximalt belopp är 7500 kr per tillfälle. Stipendiet kan sökas enskilt eller i grupp.

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats