Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Elevhälsa

Vill du ha pedagogiskt stöd i dina studier?
Har du frågor om din hälsa?
Behöver du någon att prata med?

Elevhälsoteamet på Erik Dahlbergsgymnasiet består förutom rektor av skolsköterska, kurator,specialpedagog eller speciallärare. I elevhälsoteamet samarbetar personalen och träffas regelbundet för att stämma av så att alla elevers studier fungerar och att alla mår bra. På ED har varje rektor ett eget elevhälsoteam. Syftet med elevhälsoteamet är att din tid som elev på ED ska bli så bra som möjligt. Elevhälsoteamet samarbetar också med skolans SYV-personal.

Specialpedagogen och specialläraren hjälper dig att få det pedagogiska stöd som du har rätt till i dina studier. På Erik Dahlbergsgymnasiet finns det två specialpedagoger och tre speciallärare.

Erik Dahlbergsgymnasiets skolsköterskor och kuratorer finns alltid till hands när du vill ställa frågor, få hjälp med problem eller bara prata av dig. På Erik Dahlbergsgymnasiet finns tre kuratorer samt tre skolsköterskor anställda. Knutna till ED finns även en skolläkare och en skolpräst.

”Något som jag uppskattar mycket med ED är att det hela tiden varit en självklarhet att jag skulle få hjälp, något som jag inte varit med om tidigare och dessutom att man tar tag i problemen som uppstår och att det går snabbt. På så sätt har jag inte behövt förklara för mina lärare hur allt ligger till, utan de har redan vetat vilket tyder på bra kommunikation” ED-eleven Julia, 2014

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats