Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Elevröster 2013

Här kan du höra vad sex elever tycker om ED som sitt gymnasieval, samt var de ser sig i framtiden.

"Jag valde NA på ED för att jag vill bli läkare. Dessutom gillar jag biologi och matematik och hade hört mycket gott om ED. Vi har lärare som ser till att vi förstår ämnena och jag tror att jag kommer att få en bred kunskapsbas inom naturämnen på ED. Efter gymnasiet söker jag läkarprogrammet, kanske utomlands. Min dröm är att i framtiden jobba som läkare eller med forskning inom biologi."
HUSSEIN KHALED, NA 2013

"EK på ED valde jag då det ger mig många möjligheter inför framtiden. ED håller en hög nivå och standard, vilket motiverar mig. ED:s breda utbud av olika utbildningar gör den till en social skola där du kan hitta vänner för livet. Direkt efter gymnasiet kommer jag vilja resa och uppleva mer saker. I framtiden ser jag mig som ekonomiansvarig på ett stort företag, eller så driver jag eget företag."
MARTHA STÅHL, EK 2013

"Mitt val av SA på ED gjorde jag eftersom jag hört att samhällsprogrammet på ED är det bästa i Jönköping. Jag är målinriktad och vill lära mig nya saker, så det ska bli väldigt spännande att få läsa psykologi. Vi har bra lärare och en bra klass, där vi bryr oss om varandra. SA ger mig en bred utbildning och jag tror att jag kommer läsa vidare till psykolog eller advokat." NOUR ROHAM, SA 2013

"Mitt val av VO på ED gjorde jag efter Öppet Hus. Jag bestämde mig tidigt för att gå VO då jag länge varit intresserad av att hjälpa andra människor, särskilt äldre. Det är bra på ED och redan tidigt i utbildningen får vi lära oss om vård och om hälsa. Jag räknar med att jag under tiden på ED får högskolebehörighet och efter gymnasiet jobbar jag nog inom äldreomsorgen innan jag utbildar mig vidare till ambulanssjuksköterska."
VICTOR NORDSTRÖM, VO 2013

"Jag valde VF på ED då jag hört gott om skolan. VF passar min praktiska läggning och jag ser fram emot att lära mig nya saker. På VF är det en god stämning och det känns som att utbildningen ger mycket. Just nu håller jag på att lära mig att svetsa, vilket jag tror kommer vara bra att kunna. Då det är mycket APL på VF så tror jag att jag kommer få jobb direkt efter gymnasiet. I framtiden har jag ett VVS-jobb, kanske utomlands."
MARCUS ERICSSON, VF 2013

"Det som avgjorde mitt val av TE på ED var att jag hört att lärarna och utbildningen var bra. TE ger mig en bred utbildning, men är ändå lite praktisk. Jag trivs jättebra på ED och det är kul på TE. Jag vill få med mig så mycket kunskap jag kan, då jag efter gymnasiet vill plugga till civilingenjör. I framtiden ser jag mig ha ett jobb som jag trivs med inom tekniksektorn."
NELLIE JAKOBSSON, TE 2013

"Jag valde NA på ED för att jag vill bli läkare. Dessutom gillar jag biologi och matematik och hade hört mycket gott om ED. Vi har lärare som ser till att vi förstår ämnena och jag tror att jag kommer att få en bred kunskapsbas inom naturämnen på ED. Efter gymnasiet söker jag läkarprogrammet, kanske utomlands. Min dröm är att i framtiden jobba som läkare eller med forskning inom biologi."

HUSSEIN KHALED, NA 2013

"EK på ED valde jag då det ger mig många möjligheter inför framtiden. ED håller en hög nivå och standard, vilket motiverar mig. ED:s breda utbud av olika utbildningar gör den till en social skola där du kan hitta vänner för livet. Direkt efter gymnasiet kommer jag vilja resa och uppleva mer saker. I framtiden ser jag mig som ekonomiansvarig på ett stort företag, eller så driver jag eget företag."

MARTHA STÅHL, EK 2013

"Mitt val av SA på ED gjorde jag eftersom jag hört att samhällsprogrammet på ED är det bästa i Jönköping. Jag är målinriktad och vill lära mig nya saker, så det ska bli väldigt spännande att få läsa psykologi. Vi har bra lärare och en bra klass, där vi bryr oss om varandra. SA ger mig en bred utbildning och jag tror att jag kommer läsa vidare till psykolog eller advokat."

         
NOUR ROHAM, SA 2013

"Mitt val av VO på ED gjorde jag efter Öppet Hus. Jag bestämde mig tidigt för att gå VO då jag länge varit intresserad av att hjälpa andra människor, särskilt äldre. Det är bra på ED och redan tidigt i utbildningen får vi lära oss om vård och om hälsa. Jag räknar med att jag under tiden på ED får högskolebehörighet och efter gymnasiet jobbar jag nog inom äldreomsorgen innan jag utbildar mig vidare till ambulanssjuksköterska." 

VICTOR NORDSTRÖM, VO 2013

"Jag valde VF på ED då jag hört gott om skolan. VF passar min praktiska läggning och jag ser fram emot att lära mig nya saker. På VF är det en god stämning och det känns som att utbildningen ger mycket. Just nu håller jag på att lära mig att svetsa, vilket jag tror kommer vara bra att kunna. Då det är mycket APL på VF så tror jag att jag kommer få jobb direkt efter gymnasiet. I framtiden har jag ett VVS-jobb, kanske utomlands."

MARCUS ERICSSON, VF 2013

"Det som avgjorde mitt val av TE på ED var att jag hört att lärarna och utbildningen var bra. TE ger mig en bred utbildning, men är ändå lite praktisk. Jag trivs jättebra på ED och det är kul på TE. Jag vill få med mig så mycket kunskap jag kan, då jag efter gymnasiet vill plugga till civilingenjör. I framtiden ser jag mig ha ett jobb som jag trivs med inom tekniksektorn."

NELLIE JAKOBSSON, TE 2013

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats