Erik Dahlbergsgymnasiet
facebook
Jönköping kommun
Program
twitter
instagram

Arbetsgivare om ED

Här berättar några arbetsgivare om ED-studenter som de anställt.

”Hos de anställda som tagit studenten från VO på ED, ser vi att tiden på ED givit dem förmåga att reflektera över hur det är ute i verksamheten i förhållande till det man lärt sig om hur god vård och omvårdnad ska vara. Även via de APL-perioder som görs på ED har de haft en möjlighet att komma in i verksamheten för att visa att man kan göra ett bra jobb, något som är bra att ha med sig då man som färdig undersköterska söker jobb. Som elev på VO är det viktigt att fokusera både på yrkeskurserna och de teoretiska kurserna. Matematik, svenska och IT är viktiga kunskaper då man som undersköterska dokumenterar mycket. I framtiden kommer de som söker vård ställa andra krav än idag och detta ökar kraven ytterligare på kunskap och kvalitet på framtidens medarbetare.”
SUSANNE SVENSSON, JÖNKÖPINGS KOMMUN
          

”Vi har anställda studenter från VF på ED och ser att de har med sig en god grund att stå på när det gäller systemkunskap, svetsning, materialkunskap samt ritningsläsning. Detta är bra att ha med sig när man kommer ut till företagen som lärling. Vanligt är dock att man redan under gymnasietiden kunnat visa upp sina kunskaper via sin APL-plats. Väljer man VF på ED, så får man möjlighet till jobb att utvecklas i efter studenten. På företagen tittar arbetsgivaren på om man klarat de kurser som är knutna till yrket. Inom VVS-branschen så ser vi ett ökat energimedvetande hos både företagare och privatpersoner som gör att det kommer skapas arbetstillfällen även i framtiden.”
           KLAS MEIJER, VVS-BRANSCHEN
          

Dela p Facebook Dela p Twitter Pusha sidan Dela p Myspace Kom ihÂg sidan
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Göran Isberg

Synpunkter på webbplatsen
Om cookies
Till www.jonkoping.selänk till annan webbplats